W ramach swojej działalności, Business Lingo wykonuje specjalistyczne tłumaczenia tekstów z zakresu:

– prawa

 • umowy i listy intencyjne
 • akty notarialne
 • opinie prawne
 • pisma procesowe
 • prawodawstwo

– rachunkowości, finansów

 • sprawozdania finansowe
 • opinie z badania
 • analizy podatkowe
 • raporty roczne
 • raporty z wyceny
 • raporty analityczne

– bankowości komercyjnej i inwestycyjnej

 • oferty i analizy produktowe
 • memoranda inwestycyjne
 • umowy subemisyjne

– rynków kapitałowych i obrotu papierami wartościowymi

 • prospekty emisyjne
 • warunki emisji
 • analizy giełdowe
 • raporty bieżące i okresowe
 • raporty analityczne

– medycyny i farmacji

 • umowy o prowadzenie badań klinicznych
 • procedury przeprowadzania badań
 • specjalistyczne artykuły medyczne i publikacje naukowe (podręczniki, monografie)
 • akty prawne związane z rynkiem medycznym i farmaceutycznym
 • pisma urzędowe i sądowe obejmujące tematykę medyczną
 • chemia leków
 • certyfikacje leków
 • opisy leków
 • prezentacje produktowe
 • materiały marketingowe
 • informacje dla pacjentów
 • komunikaty prasowe (oświadczenia)
 • kwestionariusze
 • instrukcje aparatury medycznej

– nieruchomości

 • umowy kupna
 • umowy najmu
 • dokumentacja projektowa
 • oferty

– ubezpieczeń

 • ubezpieczenia osobowe i majątkowe
 • finanse ubezpieczeń
 • zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeń

– Unii Europejskiej

 • ustawodawstwo i prawo wspólnotowe
 • wnioski urzędowe
 • oficjalna korespondencja

– HR

 • analizy pracownicze
 • dokumenty oceny
 • modele kompetencji

– mediów, marketingu

 • informacje prasowe
 • komunikaty
 • briefy
 • teksty reklamowe
 • teksty PR
 • strony www
 • prezentacje firmowe i produktowe
 • teksty do katalogów

– systemów informatycznych, telekomunikacji

 • oferty na oprogramowanie
 • opisy architektury systemów
 • oferty produktowe
 • umowy operatorów telekomunikacyjnych,
 • raporty roczne
 • oferty techniczne

– ochrony środowiska, tłumaczeń technicznych

 • raporty z badań i audytów
 • normy środowiskowe
 • dokumentacja techniczna