garnitur

Tłumaczenie przysięgłe określane również mianem tłumaczenia uwierzytelnionego to dokładny przekład treści danego dokumentu wraz z jego szczegółowym opisem. Biuro tłumaczeń musi odnotować m.in. czy tłumaczenie było przeprowadzone na podstawie oryginału, czy kopii. Konieczne jest także opisanie wszystkich pieczęci, podpisów oraz znaków jakie zostały umieszczone na dokumencie. Co więcej, niezbędne jest wpisanie informacji o każdym wydanym tłumaczeniu do repetytorium tłumacza przysięgłego, mającego postać specjalnego dziennika. W jakich sytuacjach może pojawić się konieczność skorzystania z usług takiego specjalisty?

Kiedy będzie nam potrzebne biuro tłumaczeń?

Na początek warto zaznaczyć, że zawód tłumacza przysięgłego jest zaliczany do grupy zawodów zaufania publicznego. Taka osoba posiada uprawnienia państwowe, które zostały jej nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, oczywiście po wcześniejszym zdaniu egzaminu państwowego. Dotyczy to każdego języka. Na każdej stronie tłumaczenia musi znaleźć się podpis oraz pieczęć tłumacza wraz z jego danymi osobowymi. Dopiero wtedy dokument jest ważny i będzie uznawany przez instytucje, które go wymagają. W jakich przypadkach osoba prywatna może jednak potrzebować pomocy tłumacza przysięgłego?

  • Tłumaczenie uwierzytelnione jest niezbędne w sytuacji gdy pojawia się konieczność tłumaczenia pism urzędowych. Mowa m.in. o akcie urodzenia, akcie stanu cywilnego, wszelkiego typu aktach notarialnych, takich jak testament czy umowa kupna-sprzedaży. Oprócz tego umowy o pracę i kontrakty.
  • Kolejną grupą dokumentów, która wymaga skorzystania z usług takiej firmy jak biuro tłumaczeń są wszelkiego rodzaju dyplomy i certyfikaty. Do tej grupy zaliczają się też świadectwa szkolne oraz dokumenty świadczące o ukończeniu konkretnego kursu lub szkolenia.
  • Bardzo często zdarza się, że tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne w celu przedstawienia odpowiednich dokumentów w banku lub Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W tym przypadku mowa o fakturach, dokumentacji medycznej, umowie kupna-sprzedaży samochodu nabytego za granicą, zwolnieniach lekarskich, polisach ubezpieczeniowych, prawie jazdy, dowodzie osobistym oraz różnego rodzaju dokumentach finansowych.

Z usług biura tłumaczeń korzystają także firmy i korporacje, które prowadzą biznes z zagranicznymi podmiotami i np. biorą udział w przetargu. W skrócie można powiedzieć, że takie tłumaczenia są potrzebne w przypadku wszystkich dokumentów oraz aktów mających moc prawną, które muszą ją zachować w nowym języku.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat pracy tłumacza przysięgłego?

Osoby, które stoją przed koniecznością przetłumaczenia konkretnego dokumentu mogą zastanawiać się nad tym dlaczego nie można skorzystać z usług “zwykłego” tłumacza. Biorąc pod uwagę kwestie merytoryczne i przełożenie treści dokumentu, w zasadzie możemy liczyć na taki sam rezultat.

Wybierając biuro tłumaczeń warto poszukać informacji na jego temat i zapoznać się z opiniami osób, które korzystały z jego usług.