testament

Zarówno teksty prawne, jak i prawnicze są zaliczane do grupy tłumaczeń specjalistycznych, co wiąże się nie tylko z koniecznością perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale również znajomości specyfiki danej dziedziny. Choć obie nazwy brzmią bardzo podobnie i dla niektórych klientów mogą być nawet synonimiczne, w praktyce różnice są znaczne. Tłumaczenia prawnicze są wykonywane przez renomowane biura, które zatrudniają specjalistów w swojej branży. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym są tłumaczenia prawne?

To pojęcie odnosi się do przekładu tekstów ustanawiających prawo lub je opisujących. Nie są to jednak ani interpretacje, ani komentarze. W tym przypadku mowa o:

 • ustawach,
 • rozporządzeniach,
 • uchwałach,
 • normach,
 • dyrektywach,
 • statutach.

Oprócz tego, tłumaczenia prawne są wykonywane w momencie gdy mamy do czynienia z umowami międzynarodowymi, pełnomocnictwami oraz aktami notarialnymi. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przekładem tego typu dokumentów zajmują się tłumacze przysięgli, gdyż z racji ich wagi, wymagają one uwierzytelnienia. Oznacza to, że muszą być zweryfikowane i poświadczone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły ma uprawnienia państwowe, nadane mu przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uzyskane w wyniku zdania egzaminu państwowego.

Dokumenty tłumaczone przez taką osobę muszą zostać przez nią podpisane na każdej stronie. Niezbędna jest także pieczęć. Dopiero wtedy przekład jest ważny i może zostać uznany przez instytucje, które go wymagają. Oprócz tłumaczenia samej treści, konieczne jest także szczegółowe opisanie wszystkich elementów znajdujących się na dokumencie, m.in. pieczęci, podpisów i innych znaków szczególnych. Tłumaczenia prawne są wyjątkowo trudne, z uwagi na wykorzystanie w nich języka prawnego. Tłumacz musi zatem doskonale znać jego specyfikę.

Na czym polega tłumaczenie prawnicze?

W tym przypadku osoba, która zajmuje się przekładem również musi mieć szeroką wiedzę dotyczącą dziedziny prawa. mamy tu do czynienia z językiem prawniczym, który służy do jego interpretacji. Jakich dokumentów dotyczy ten rodzaj tłumaczenia?

 • Pisma urzędowe.
 • Pisma procesowe.
 • Komentarze do wyroków sądowych.
 • Interpretacje ustaw.
 • Prace naukowe poświęcone dziedzinie prawa.
 • Podręczniki akademickie.

Tłumaczenia prawnicze dotyczą zatem wszystkich tekstów, która są związane z dziedziną prawa lub mają na celu jego wyjaśnienie. W przeciwieństwie do dokumentów wspomnianych we wcześniejszej części artykułu, nie stanowią one prawa i nie wywołują skutków prawnych. Co za tym idzie, w tym przypadku nie ma konieczności ich uwierzytelnienia. Osoby, którym potrzebny jest przekład nie muszą zatem korzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Zadanie może zostać zlecone tradycyjnemu tłumaczowi, który dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami językowymi oraz znajomością specyfiki tego typu przekładów. Koszty takiej usługi będą zatem zdecydowanie niższe.

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z tekstami prawnymi, czy prawniczymi, ich tłumaczenie nie jest łatwe. Osoba zajmująca się tego typu zleceniami musi dysponować szeroką wiedzą z zakresu prawa, znać perfekcyjnie język źródłowy oraz docelowy, a także znać systemy prawne obu krajów. Biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie, szukając specjalisty, warto zdać się na pomoc renomowanego biura tłumaczeń, które zatrudnia doświadczonych i sprawdzonych tłumaczy.