kontrakt

Dokumenty prawne to zbiór różnego rodzaju tekstów napisanych językiem prawnym. Z uwagi na jego specjalistyczny charakter, konieczne jest tzw. tłumaczenie przysięgłe, zwane także uwierzytelnionym. W tym przypadku przekład dotyczy zarówno treści, jak i wszelkich innych elementów, które pojawiają się w aktach. Mowa np. o podpisach, pieczęciach oraz różnego rodzaju symbolach. Na czym dokładnie polega tłumaczenie dokumentów tego typu i co warto wiedzieć na ten temat?

Dokumenty prawne – kto może je tłumaczyć?

Na początek warto zaznaczyć, że przekładem zajmują się osoby, które nie tylko doskonale znają dany język, ale również prawa danego kraju lub regionu, posiadając spore doświadczenie w tym zakresie. Niezbędne jest także analityczne podejście do tematu, umiejętność rozpoznania kontekstu prawnego oraz poprawnej interpretacji przepisów. Przekład treści na język obcy musi ponadto wiązać się z zachowaniem dotychczasowego formatu.

Wszystko to wynika z faktu, iż tłumaczenie dokumentów tego typu wpływa na wiele ważnych decyzji życiowych, dlatego też kluczowe znaczenie ma poprawność merytoryczna, użycie odpowiedniej terminologii oraz dopasowanie kontekstu. Osoby wykonujące takie czynności powinny posiadać nie tylko wykształcenie językowe, ale również prawnicze. Tłumacz musi ponadto zdać egzamin państwowy oraz posiadać uprawnienia nadane mu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dopiero wtedy może prowadzić działalność. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej ministerstwa, dzięki czemu każda osoba może sprawdzić czy wybrany przez nią specjalista faktycznie posiada wymagane uprawnienia.

Jakie dokumenty prawne są poddawane tłumaczeniu?

Do tej grupy zaliczają się wszystkie teksty, które ustanawiają prawo lub je opisują. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie są to komentarze, ani interpretacje, gdyż w tym przypadku mamy do czynienia z tłumaczeniem prawniczym. Dokumenty prawne to zatem wszelkiego typu ustawy, rozporządzenia, uchwały, statuty, normy oraz dyrektywy. Tłumacz przysięgły zajmuje się ponadto przekładem umów międzynarodowych, aktów notarialnych, pełnomocnictw, orzeczeń sądów, zaświadczeń oraz upoważnień.

Dlaczego poprawne tłumaczenie dokumentów prawnych jest tak istotne?

Osoby, które zajmują się tłumaczeniem tak ważnych tekstów jak np. dokumentacja sądowa czy dokumentacja giełdowa spółek doskonale wiedzą jak ogromna odpowiedzialność na nich ciąży. W tym przypadku każde słowo ma znaczenie i dobór niewłaściwego terminu może diametralnie zmienić sytuację danego przedsiębiorstwa lub zaowocować negatywnymi skutkami. Należy mieć na uwadze również fakt, iż format oraz struktura dokumentów są różne w każdym kraju.

Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego. Osoba, która w sposób wadliwy wypełnia swoje obowiązki podlega odpowiedzialności zawodowej. Co za tym idzie, grożą jej takie kary jak nagana, upomnienie, okresowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu, z koniecznością ponownego zdawania egzaminu, po upływie przynajmniej dwóch lat od nałożenia kary.

Tłumaczenie dokumentów musi zostać poświadczone na każdej stronie tekstu. W tym celu tłumacz wykorzystuje swoją pieczęć, która zawiera jego imię i nazwisko, informacje o języku, którego dotyczą uprawnienia oraz pozycję na wcześniej wspomnianej liście tłumaczy przysięgłych. Na pismach musi także znaleźć się informacja dotycząca tego czy tłumaczenie zostało wykonane na podstawie oryginału czy kopii.